دانلود نرم افزار یاس (پرداخت نوین)

راهنمای ورود به ویندوز از طریق نرم افزار یاس (بانک دی_مانی تک)

آموزش رفع مشکل سه بار ریستی در خودپردازهای NCR با EPP بدون‌ انکریپشن (بانک دی)

نرم افزار موبایل مانیتورینگ خود پرداز (بانک اقتصاد نوین)

اپلیکیشن پذیرندگان بانک دی (مانی تک)

دریافت کد ریکانفیگ اتوماتیک خودپرداز (بانک دی)