آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آبانماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶.۳ درصد افزایش دارد.

در کنار چک‌های وصولی معادل ۶۳۰ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۳۲.۵ و ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشی حدود  ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۷۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۸.۵ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در آبان سال جاری رسیده که ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۱.۱ و ۸۷.۸ درصد وصولی و ۸.۹ و ۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است.

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۶۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۲ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.
چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۸ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۲.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۷.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۳ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۲ درصـد)، اصفهان (۹.۳ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۷۹.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۱.۳ درصــد)، اصفهان ( ۴.۳ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۶ درصد) وصول شده است.

 

بیشتر بخوانید:

تاییدیه صدور چک با پیامک

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع

بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع

در مراسم رونمایی از هشت طرح جدید بانک دی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ارشد این بانک برگزار شد، برات کریمی ضمن تشریح دستاوردهای بانک در دو سال گذشته گفت: با همت جمعی تمامی همکاران، حمایت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و اعتماد مشتریان، طی دو سال گذشته برنامه‌های هیئت‌مدیره برای وصول مطالبات و جذب منابع ارزان‌قیمت، برنامه‌هایی موفق بوده است.

وی افزود:  امروز مجموعه اقدامات و دستاوردهای بانک دی نزد نظام بانکی، نهادهای ناظر و در سطح عمومی جامعه، باعث شروع روند شکل‌گیری یک تصویر ذهنی مثبت و روشن از برند بانک شده است که سرمایه اجتماعی گرانبهایی برای بانک دی محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک دی پاسداری از دستاوردهای بانک را وظیفه یکایک همکاران دانست و تصریح کرد: مجموعه دستاوردها و وضعیت مطلوب امروز بانک دی مرهون تلاش جمعی یکایک همکاران و دعای خیر خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و پاسداری و ارتقای آن یک وظیفه اخلاقی بر دوش یکایک کارکنان بانک است.

کریمی مجموعه برنامه‌های راهبردی بانک دی در دو سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه جانشین‌پروری و جایگزینی نیروهای بازنشسته با نیروهای جوان و خلاق از بدنه بانک، بهبود فرایندهای اعتباری، توسعه بانکداری دیجیتال، راه‌اندازی باجه‌های خدمات بانکی در مراکز بنیاد شهید و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات به‌صورت غیرحضوری از مهم‌ترین اقدامات بانک محسوب می‌شود که زمینه رضایتمندی ذینفعان را فراهم آورده است.

مدیرعامل بانک دی تغییر نگاه به وظایف و مأموریت‌های سنتی بانک دی را از دیگر دستاوردهای دو سال اخیر دانست و گفت: حرکت بانک از بانکداری سنتی به سمت سوپرمارکت مالی سبب شده است گروه مالی دی و بانک، با یک نگاه جامع و چندوجهی، سبدی از خدمات مالی را بر اساس نیازهای مشتریان به آن‌ها ارائه کنند.

وی افزود: راه‌اندازی سوپر مارکت مالی یک ایده خلاقانه برای عبور از وظایف سنتی بانکی است که با محوریت ارائه مجموعه‌ای از خدمات بازار سرمایه، بازار پول و بازار مالی شکل گرفته و شامل ارائه خدمات ارزی و صرافی، خدمات بیمه‌ای و کارگزاری در کنار ارائه خدمات بانکی در شعب بانک دی است.

کریمی با تأکید بر لزوم ارزش‌آفرینی مستمر برای ذی‌نفعان از طریق جذب سپرده‌های ارزان قیمت، کاهش مطالبات غیرجاری، ایجاد درآمدهای عملیاتی و حرکت به سمت سودآوری پایدار گفت: برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای مناسبی با مشارکت گروه مالی دی طراحی شده است که مسیر حرکت بانک را در آینده‌ای نزدیک به سمت سودآوری باکیفیت و پایدار هموار خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به طرح‌های جدید رونمایی‌شده، گفت: طراحی این هشت طرح در چارچوب تنوع‌بخشی به خدمات بانک در حوزه‌های بانکداری تجاری، خرد و اختصاصی است و گامی بلند به سمت پیاده‌سازی بانکداری جامع محسوب می‌شود.

در ادامه این مراسم غلامرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت‌مدیره بانک دی، ضمن ابراز خرسندی از پیاده‌سازی طرح‌های جدید گفت: طراحی بسته‌های اعتباری و محصولات متنوع در سبد محصولات بانک دی نشانه پویایی این بانک در مسیر انطباق با نیازهای مشتریان است.

وی با اشاره به لزوم همگرایی حوزه‌های ریالی و ارزی در نگاه به مشتریان و طراحی بسته‌های جامع برای آنها گفت: حوزه‌های ریالی و ارزی مانند دو بال بانک هستند که باید با همگرایی با یکدیگر و ایجاد وحدت رویه، به سمتی حرکت کنند که در طراحی بسته‌های اعتباری برای مشتریان کلان، خدمات ارزی مورد نیاز مشتری نیز تعریف و ارائه شود.

وی در پایان افزود: مهم‌ترین اولویت‌ها بانک دی، درآمدزایی و کسب سود باکیفیت، رشد درآمدهای کارمزدی از محل توسعه خدمات ارزی و بانکداری الکترونیک است که با اقدامات صورت گرفته در این حوزه‌ها، شاهد رشد مطلوب شاخص‌های عملیاتی هستیم و امیدواریم بر اساس طرح‌های جدید رونمایی شده ارائه خدمات اعتباری در بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

در ادامه این مراسم همت‌الله حسین‌زاده، معاون بانکی و بازاریابی و مهدی پورمهر، رییس اداره بازاریابی، به تشریح جزئیات هشت طرح جدید بانک پرداختند.

در این مراسم از هشت طرح «فرزانه»، «کیپا دی»، «مخترعین»، «ارمغان دی»، «حامی کارت»، «بسته ویژه مشتریان بورس کالا»، «بسته اعتباری خرید کالای ایرانی» و «جشنواره کارت هدیه» رونمایی شد.

 

بیشتر بخوانید:

تحویل کارت بانکی در خانه